Mapa:

© 2017 ŠGÚDŠ, Esprit, s.r.o.
   

Mierka     

Administratívne členenie
Regionálne geologické členenie
Geomorfologické členenie
Vrstva:
Polia:
Unique hodnoty:

výrez

SELECT * FROM Skládky WHERE: Zoom to
 Move Up
 Move Down

 Odstrániť

 Zavri